Czy wykształcenie informatyczne jest ważne?

oprogramowanie erp dla produkcji

Do niedawna panowało przekonanie, iż tylko dyplom jest przepustką do świetlanej kariery. W niektórych zawodach jest on rzeczywiście koniecznością, jednak w branży informatycznej jest zupełnie inaczej. Najważniejsze są umiejętności potencjalnego pracownika. W przypadku dziedziny wiedzy jaką jest informatyka, większości materiału możemy nauczyć się sami, bez pomocy kogokolwiek innego. Najlepsi programiści często byli samoukami, którzy poświęcali nauce znacznie więcej czasu niż osoby studiujące na dobrej uczelni. Z tego właśnie powodu podczas rekrutacji do firm informatycznych zwraca się uwagę na doświadczenie, umiejętności i portfolio.

Wykształcenie wyższe ma drobne znaczenie tylko w korporacjach, które na jego podstawie nieco różnicują wynagrodzenie osób zajmujących to samo stanowisko. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż nie jest to ogólnie przyjęta reguła. Czy wobec tego warto studiować obecnie informatykę? Na to pytanie każdy zainteresowany powinien sam udzielić sobie odpowiedzi, kierując się zwłaszcza pojęciem rozwoju. Jeśli dany kierunek studiów nie rozwija naszych umiejętności lub rozwija je zbyt wolno, warto zdecydować się na inną metodę zdobywania wiedzy. Czasami skorzystanie z odpowiedniego kursu czy szkolenia daje bardziej wymierne korzyści. W branży IT dyplom nie jest ani przepustką do kariery, ani gwarancją zdobycia dobrze płatnej pracy.

Najlepszym tego przykładem są osoby takie jak Bill Gates czy Steve Jobs, które osiągnęły spektakularny sukces bez dyplomu, tylko przy dużym nakładzie samodzielnej pracy.