Energetyka w Polsce

automatyka gniezno tabletki uzdatniające wodę

W związku z wieloma wątpliwościami politycznymi oraz środowiskowymi w sprawie bezpieczeństwa energetycznego duża ilość krajów dokonuje bilansu stanu dostaw paliw. Aby zapewnić ciągłość w dostawie energii, odpowiednie instytucje sumują, szacują i wnioskują w tej sprawie także w Polsce.

Jak wygląda to u nas? Zdecydowanie głównymi źródłami energii w naszym kraju (aż 96%) są węgiel kamienny i brunatny. Pierwszy wydobywa się w Zagłębiu Wałbrzyskim, Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz Zagłębiu Lubelskim.

Największe znaczenie ma tu oczywiście GOP, gdzie panują najlepsze warunki geologiczne dla górnictwa. Węgiel brunatny to domena zagłębi Turoszewskiego, Bełchatowskiego oraz Wielkopolskiego.

W Polsce mamy co prawda nieduże złoża ropy naftowej, ale nie mają one większego znaczenia. Najbardziej rozległe znajduje się w Morzu Bałtyckim na północ od przylądka Rozewie.

Ponadto funkcjonuje tu też wydobycie gazu ziemnego w ramach linii Ostrów Wielkopolski – Rawicz oraz Przemyśl – Jarosław – Lubaczów. Polska dysponuje także niewielkimi złożami uranu.