Kody recyklingu tworzyw sztucznych

www.oik-radocza.pl manometr u rurkowy wynajem przyssawek

Aby ułatwić ponowne przetworzenie tworzyw sztucznych, produkty z nich wykonane oznacza się specjalnymi kodami.

Szacuje się, że obecnie na całym świecie produkuje się ponad 700 rodzajów tworzyw sztucznych.

Większość z nich nadaje się do ponownego przetworzenia, ale aby tak się stało, konieczna jest właściwa segregacja odpadów.

Zdarza się przecież, że różnice między jednym tworzywem sztucznym a drugim można rozpoznać jedynie w wyniku testów laboratoryjnych.

Aby ułatwić recykling, stworzono system kodów, które umieszcza się na produktach wykonanych z tworzyw sztucznych.

Każdy kod ma postać trójkąta utworzonego z trzech strzałek z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wewnątrz którego znajduje się liczba oznaczająca kod tworzywa.

Dodatkowo pod trójkątem umieszcza się skrót literowy wraz ze skrótem związku chemicznego, z którego wyprodukowano daną przedmiot.

Przykładowo polichlorek winylu ma skrót PVC, politereftalan etylenu – PET, a polistyren – PS.

To dzięki tym oznaczeniom w sortowniach odpadów wiadomo, z jakim rodzajem tworzywa sztucznego ma się do czynienia.