Kompresja gazu na dnie morza

tania energia dla firm W naszej ofercie znajdziesz chorągwie kościelne ręcznie zdobione

W ostatnim czasie ludzie coraz śmielej zapuszczają się pod powierzchnię mórz i nie robią tego już tylko w celach poznawczych. Za eksploracją podwodnych przestrzeni przemawiają bardzo konkretne argumenty natury ekonomicznej.

Jak wiadomo, pod morskim dnem spoczywają dość duże pokłady gazu ziemnego oraz ropy. W wielu miejscach na świecie od dawna się je wydobywa, co nie jest oczywiste łatwe.

Współczesny poziom techniki pozwala jednak na pozyskiwanie tego surowca, bez zbyt drastycznej ingerencji w podwodny ekosystem. Istnieją nawet specjalne instalacje przemysłowe, które usytuowane są pod wodą, a których zadaniem jest sprężanie gazu, co w dość znacznym stopniu przyspiesza jego wydobycie.

Zapewne podwodnych instalacji przemysłowych z każdym rokiem będzie przybywać. Jeśli tylko nie przestanie to być opłacalne – a raczej tak się nie stanie – to najprawdopodobniej będziemy zapuszczać się coraz głębiej i głębiej.

Miejmy tylko nadzieję, że nie zaszkodzi to środowisku naturalnemu.