Świat komórek

Niewiele jest bardziej namacalnych przejawów postępu technicznego niż tych związanych z komunikacją między ludźmi. Mamy tu na myśli niesamowity rozwój urządzeń, które w tej komunikacji pośredniczą. Telefony komórkowe mają

Ponczo

Jesień każdorazowo zaskakuje wiele osób, które nie zdążą wyjąć z odmętów szafy cieplejszych kurtek. W takim przypadku ratunkiem może okazać się ponczo, które skuteczni zastąpi inne okrycia wierzchnie w chłodny