Świat komórek

Niewiele jest bardziej namacalnych przejawów postępu technicznego niż tych związanych z komunikacją między ludźmi. Mamy tu na myśli niesamowity rozwój urządzeń, które w tej komunikacji pośredniczą. Telefony komórkowe mają