Przydatna w domu i w pracy

greenbox https://www.tophifi.pl/aktualnosci/bt540i-najnowsze-sluchawki-bezprzewodowe-koss-wchodza-na-polski-rynek/

Funkcjonowanie w oderwaniu od elektroniki nie jest dziś możliwe, a przynajmniej wiąże się z bardzo dużymi wyrzeczeniami. Owszem, istnieją specyficzne społeczności, które starają się maksymalnie ograniczyć wpływ współczesności na ich życie.

Wybornym przykładem są amisze, którzy w większości unikają rozwiązań elektronicznych, a osiągnięcia cywilizacyjne traktują z dużą rezerwą. Jednak takich ludzi jest na świecie garstka.

Są jeszcze ci, którzy nie mają wiele do czynienia z elektroniką ze względów ekonomicznych. W krajach, w których są rozległe obszary biedy, poziom kultury technicznej nie jest wysoki.

Dobra elektroniczne są dostępne jedynie dla bardzo wąskiej grupy osób, a czasami (na przykład w najuboższych państwach afrykańskich) w ogóle się ich nie spotyka. Dlatego jako ludzie będący częścią cywilizacji Zachodu mamy ogromne szczęście.

Przejawy nowoczesności i nowych technologii mamy niemalże na wyciągnięcie reki, co stawia nas na zupełnie innym poziomie i daje powody do zadowolenia. Nasza codzienność prywatna i zawodowa dzięki elektronice ma inne oblicze.