Stocznia we Wrocławiu

www.dobrapolskamuzyka.pl https://rawimet.pl/pl/uslugi palniki gazowe do kuchni

Wrocławska Stocznia Rzeczna funkcjonowała nieprzerwanie od 1946 roku (przed wojną na jej terenie znajdowały się niemieckie, prywatne zakłady produkcyjne) do 1996 roku. Dla stoczni wrocławskiej charakterystyczny jest fakt, że specjalizowała się ona w produkcji niewielkich statków rzecznych (przede wszystkim barki motorowe i pchacze).

Jej działalność remontowa polegała przede wszystkim na remontowaniu wraków, które wydobywane były z rzeki Odry. Na terenie zakładów budowano nie tylko statki śródlądowe, ale również małe statki morskie i kadłuby statków, które po wyprodukowaniu spławiane były Odrzańską Drogą Wodną do Szczecina, gdzie finalizowano produkcję.

Podwaliny stoczni stworzone były przez prywatne niemieckie przedsiębiorstwo, które przed II wojną światową oraz w jej trakcie zajmowało się budową części do okrętów podwodnych i naprawą statków śródlądowych. Tereny stoczni, która została zlikwidowana w 1996 roku są obecnie eksploatowane przez spółkę ODROTRANS-PORTY SP.

Z O.O.

, która specjalizuje się w transporcie towarów drogą śródlądową.