Wykorzystanie mórz i oceanów

https://www.llentab.pl/kontakt/warszawa/ https://exeller.be/

Przez wiele setek lat ludzie korzystali z mórz i oceanów tylko w niewielkim stopniu. Chodzi tutaj o łowienie ryb oraz innych stworzeń zamieszkujących te zbiorniki. Obecnie coraz lepiej udaje się nam wykorzystywać wspomniane akweny do celów gospodarczych.

Z głębin morskich od dobrych kilku dekad wydobywa się ropę i gaz. Pod powierzchnią wody znaleźć można również tysiące kilometrów rurociągów, gazociągów i innych instalacji przesyłowych. Montuje się tam również na przykład instalacje, których celem jest sprężanie gazu ziemnego, dzięki czemu w znacznym stopniu zwiększa się jego wydobycie.

Warto wspomnieć tutaj również o pewnym norweskim projekcie, którego podstawowym założeniem jest zbudowanie w morzu magazynu energii elektrycznej. Wody jest na naszej planecie tak dużo, że grzechem byłoby z niej nie korzystać do celów gospodarczych. Trzeba jednak pamiętać o poszanowaniu środowiska naturalnego.

W morzach i oceanach żyją miliony przeróżnych organizmów, którym nie możemy zagrozić.